Bilgi Güvenliği Politikası

Asil Yapı Market Orm. Ür. Mob. San. İnş. Taah. Nak. Mim. ve Tic. Ltd. Şti. faaliyetleri esnasında hizmet vermekte olduğu müşterilerinin özel erişim / bağlantı bilgilerine,kritik cihazlara ait özel konfigürasyon ve iletişim bilgilerine sahip olabilmektedir. Hizmet verilen kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır. Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, resmi kurumlar ve bayilerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir. Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir. Bu amaçla:

• Kurduğumuz ISO 27001:2005 sisteminin, etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
• Risklerimizi sürekli gözden geçirir ve kabul edilebilir seviyenin üstündeki riskler için kontroller uygularız.
• Çalışanlarımızın bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutarız.
• Türkiye Cumhuriyeti yasa ve yönetmeliklerine tam olarak uymayı taahhüt ederiz.
• Bu politikayı yılda bir kez gözden geçirerek güncel tutarız.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme

Asil Yapı Market Orm. Ür. Mob. San. İnş. Taah. Nak. Mim. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesindeki kişisel veriler, Asil Yapı Market Orm. Ür. Mob. San. İnş. Taah. Nak. Mim. ve Tic. Ltd. Şti.’nin koruması altındadır. Asil Yapı Market Orm. Ür. Mob. San. İnş. Taah. Nak. Mim. ve Tic. Ltd. Şti., 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için kurumsal ve teknolojik imkanlarını kullanarak tedbir almaktadır.

Kişisel veriler, Asil Yapı Market Orm. Ür. Mob. San. İnş. Taah. Nak. Mim. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda belirtilen haller dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler aşağıdaki metni inceleyerek, Turkcell tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

Bilgilendirme amaçlı bu metinde tüm ilgili gerçek kişileri kapsaması adına işlenebilecek kişisel verilere, bunların işlenme amaçlarına ve kişisel verilerin aktarıldığı taraflara ilişkin bilgilere şeffaflık çerçevesinde yer verilmiştir. Kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları vb. hususlar kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden, aşağıda yer verilen tüm bilgiler her gerçek kişi için söz konusu olmayacaktır.

1. Kişisel Verileriniz Nelerdir ?
Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Şirketimiz tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, bunlarla sınırlı olmamak üzere (bknz: Kanunun 6. Maddesi 1. Fıkrası) aşağıda belirtilmiştir:

Kimlik ve İletişim Bilgileri
TCKN, ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği ve bunlar gibi kimlik bilgileriniz ile kimliğinizi belirli kılabilecek sair bilgiler; adres, telefon/faks numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgileriniz.

Abonelik Bilgileri
Müşteri numarası, abonelik sözleşmesi numarası, abonelik türü ve durumu, tarife ve paket bilgileri, katma değerli servis abonelikleri gibi abonelik ile ürün ve hizmetlerin kullanımı ile ilgili bilgileriniz; fatura, borç ve ödemelere ilişkin bilgileriniz,

Trafik Bilgileri
Mesajların ve aramaların tarihi, saati ve arama süresi, internet ortamında Asil Dekorasyon Mimarlık Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti. sistemlerine yapılan her türlü erişime ilişkin olarak sisteme bağlantı ile sistemden çıkış tarih ve saat bilgileri, ürün ve hizmetlerin kullanımı doğrultusunda oluşan kullanım verileriniz ile hizmetlerin sunulması için gerekli teknik veriler.

Satış Kanallarındaki Bilgiler
Satış süreçlerinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler; e-posta, mektup ve sair vasıtalar aracılığıyla iletişime geçildiğinde elde edilen veriler ve çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız; talebiniz halinde kimlik teyit vasıtası olarak kullanılmak üzere ses kaydınız; satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileri gibi satış aracılığı ile elde edilen verileriniz.

Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler
Ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar ve diğer kullanım bilgileriniz; www.asilyapi.com ile Asil Yapı Market Orm. Ür. Mob. San. İnş. Taah. Nak. Mim. ve Tic. Ltd. Şti.’nin kendisinin veya üçüncü kişilerle iş birliğiyle, ürün ve hizmetlerin sunulması, kullandırılması ya da tanıtılması için oluşturulan internet sitelerindeki ve mobil uygulamalardaki davranış bilgileriniz ve çerezler; mobil uygulamalar vasıtasıyla toplanabilecek cihaz, şebeke, ağ, uygulama, konum ve kullanım bilgileriniz.

Ödeme, Banka ve Risk Bilgileri
Cihaz kampanyalarında ve servislere aboneliklerde finansal yeterlilik ön değerlendirmesi yapabilmek için kredi notu bilgileri ile kredi kartı, banka hesabı ve banka kartı gibi banka bilgileriniz.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz Kanuna uygun olarak;
• Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,
• Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
• Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ödül, çekiliş, yarışmaya ya da benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,
• Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; kredi notu kontrolünüzün yapılması ve raporlanması, suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
• Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi gibi dahili amaçlar için kullanılması; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması, sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,
• İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ve bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması,
• İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, sistemlerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, finansal raporlamalar, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
Asil Yapı Market Orm. Ür. Mob. San. İnş. Taah. Nak. Mim. ve Tic. Ltd. Şti., kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabilecektir:
• Yurt içi ve yurt dışındaki Asil Yapı Market Orm. Ür. Mob. San. İnş. Taah. Nak. Mim. ve Tic. Ltd. Şti. ile Asil Yapı Market Orm. Ür. Mob. San. İnş. Taah. Nak. Mim. ve Tic. Ltd. Şti. nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere,
• Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini, ulaştırılması için çalıştığımız kurye şirketleri ve sair iş ortaklarına,
• Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları, TBB Risk Merkezi ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
• Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere,
• Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz abonelik sözleşmesi, bayiler ve sair yüz yüze kanallar, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortam vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanız ya da Kanunun 5. ve 6. maddeleri ile sair mevzuatta belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanabilir, yukarıda yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Asil Yapı Market Orm. Ür. Mob. San. İnş. Taah. Nak. Mim. ve Tic. Ltd. Şti.’ne başvurarak kanunun 11. maddesi gereğince sahip olduğunuz haklar şöyledir:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

6. İletişim
Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı (şahsen, noter, KEP vb. yollarla), Asil Yapı Market Orm. Ür. Mob. San. İnş. Taah. Nak. Mim. ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürlük, Çimenli Mh. Rize Cad. No:80B, 61000 Ortahisar/Trabzon ” adresine ya da KEP adresinizden asilyapi@hs01.kep.tr adresine veya info@asilyapi.com mail adresimize yazılı olarak iletebilirsiniz. Taleplerinize sağlıklı yanıt verilebilmesi açısından, talep içeriğinin açık, anlaşılabilir ve mümkünse tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

Asil Yapı Market Orm. Ür. Mob. San. İnş. Taah. Nak. Mim. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu hizmetlere ilişkin olarak pazarlama ve tanıtım amacıyla göndereceği e-postaları almak istemiyorsanız, gönderilen e-postada yer alan üyelikten ayrıl bağlantısına tıklayabilir veya www.asilyapi.com üzerinden hesabınıza girerek bildirim ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. E-posta gönderimleri ile ilgili sorularınızı müşteri hizmetlerini arayarak veya https://asilyapimarket.com/iletisim adresindeki formu doldurarak iletebilirsiniz. Asil Dekorasyon Mimarlık Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti., işbu Gizlilik Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, güncel Gizlilik Politikası’nın https://asilyapimarket.com/Gizlilik-Politikasi adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Müşteri Hizmetleri

0(850) 550 0 850